Sıkça Sorulan Sorular

 • KİMLER ÖZEL GÜVENLİK KURSU GÖRMEDEN KİMLİK KARTI ALABİLİR?

  Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitim şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

 • ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

  Özel Güvenlik Görevlisi, Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, Silahlı / Silahsız görev yapan kişilerdir. Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları; •Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, •Kamu Haklarından Yasaklı olmayan, •5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10/d kapsamındaki suçları işlememiş, •Temel Eğitim Sertifikası sahibi. •Silahsızlar için 18 yaşını ikmal etmiş ilköğretim mezunu, •Silahlılar için 21 yaşını ikmal etmiş lise mezunu, •Yeterli sağlık şartlarına haiz olma.

 • ÖZEL GÜVENLİK KURSLARINA DEVAM ZORUNLU MU?

  Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir. (100 saatlik temel eğitimin 90 saatine, 20 saatlik silah eğitiminin 18 saatine katılım gerekir) Kursiyerin kabul edilebilir bir özrü olması durumunda (Doktor raporu harici kabul edilmez) dahi eğitim süresi boyunca derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur.

 • KURS SONRASI İŞ GARANTİSİ VAR MIDIR?

  Özel güvenlik eğitim kurumlarının iş garantisi vermesi veya bu anlamı içeren vaatlerde bulunması yasaktır. Kurumumuzun işe alımlarında kursiyerlerimizin öncelik hakkı vardır.

 • Daha Fazla Göster