ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ ve SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

KURS İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ANFA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMUNDA EĞİTİM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE ŞARTLAR

1. 2 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
2. SAVCILIK SABIKA KAYIT BELGESİ (1 ASIL 1 FOTOKOPİ)
3. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ - NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN (1 ASIL 1 FOTOKOPİ)
4. YERLEŞİM YERİ BELGESİ - NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN (1 ASIL 1 FOTOKOPİ)
5. SAĞLIK RAPORU
6. DİPLOMA, OKUDUĞUNA DAİR YAZI VEYA TASDİKNAME (1 ASIL 1 FOTOKOPİ)
7. 6 ADET FOTOĞRAF

NOT:SİLAHSIZ KURS İÇİN 18 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK VE EN AZ SEKİZ YILLIK İLKÖĞRETİM VEYA ORTAOKUL MEZUNU OLMAK GEREKLİDİR.


SİLAHLI KURS İÇİN 21 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK VE EN AZ LİSE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK GEREKLİDİR.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.